EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - IdentySoft

      i3.IdentySoft.com - Hoe werken de toegangsrechten?

      De inrichting van IdentySoft wordt altijd verzorgd door EasySecure International. Onze consultants zorgen voor de volledige in gebruik stelling van uw cloud pakket en het configureren en toevoegen van scanners en zones .  

      Ook de toegangsrechten en groepen worden in overleg aangemaakt en ingericht. De in gebruik stelling van IdentySoft wordt afgesloten met een stuk instructie voor het beheer van de software. Bij vragen en eventuele wijzigingen in uw toegangsrechten kunt u uiteraard contact opnemen met de support desk van EasySecure International. Wij helpen u graag! 
      In dit artikel kunt u meer informatie vinden over de opbouw van de toegangsrechten zodat u ook zelf eenvoudig wijzigingen door kunt voeren binnen het systeem.

      Zodra u bent ingelogd in uw IdentySoft omgeving is aan de linkerzijde het menu zichtbaar. Door op het » of « icoon te klikken kunt u het menu verder in- of uitklappen. Zodra u het menu uitklapt worden de omschrijvingen zichtbaar. Door op het ˅ icoon te klikken of door op de naam zelf te klikken kunt u de verschillende menu’s verder uitklappen om de submenu’s zichtbaar te maken. Afhankelijk van de rechten die het account heeft zult u bepaalde menu’s wel of niet zien. Om het toegangsrechten menu te openen klikt u eerst op Toegang vervolgens op Toegangsrechten. U ziet het volgende scherm:               Dit icoon is het “Bewerk” icoon, door deze aan te klikken opent u de gegevens van een bestaande toegangsregel.

              Dit icoon is het “Verwijder” icoon, door deze aan te klikken verwijderd u de toegangsregel volledig. Dit is alleen mogelijk als er geen gebruikers en groepen meer gekoppeld zijn.


      Klik op het “Bewerk” icoon om een toegangsregel te openen of op "Toevoegen" om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken. U komt in het volgende scherm terecht:        

      Via dit scherm kunt u meerdere toegangsregels aanmaken voor de verschillende gebruikersgroepen binnen uw IdentySoft omgeving. De eerder aangemaakte groepen worden gekoppeld aan een eerder aangemaakte zone en tijdzone. Zo geeft u eenvoudig aan wie, waar en tussen welke tijden naar binnen mag.

      In het voorbeeld hierboven ziet u dat de groep management in de zone kantoor en demo altijd toegang hebben. De groepen personeel en extern hebben ook toegang tot deze zones maar hebben alleen rechten om in de 'personeelstijden' tijdzone naar binnen te gaan. (08:30 - 17:00). Buiten deze tijden worden de toegangsacties uiteraard geregistreerd maar krijgt de gebruiker geen toegang tot het pand. 

      Maak de toegangsregel naar wens aan en klik op opslaan. Deze stap kunt u zo vaak herhalen als nodig. Mocht u toch graag willen dat één van onze specialisten u assisteert bij het opzetten van de toegangsregels? Neem gerust contact met ons op! 

      Let op! Na een wijziging in de toegangsregels is het zaak om een volledige synchronisatie uit te voeren van het systeem. De nieuwe toegangsrechten moeten bekend zijn in de scanners. Meer informatie over het uitvoeren van een totale synchronisatie kunt u vinden in het volgende artikel

      Gerelateerde artikelen:
      • Hoe werken de tijdschema's? - In dit artikel kunt u meer informatie terugvinden over het aanmaken en bewerken van verschillende tijdzones. Deze eerder aangemaakte tijdzones kunt u koppelen aan uw toegangsrechten.
      • Hoe is IdentySoft ingericht?- In dit artikel kunt u meer informatie vinden over de opbouw van IdentySoft en hoe de verschillende locaties, scanners en zones aan elkaar worden gekoppeld. 
      • Hoe voer ik een totale synchronisatie uit? - In dit artikel leest u hoe u een totale synchronisatie uit kunt voeren binnen het systeem. Dit is nodig na een wijziging in de toegangsrechten. 


      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0