EasySecure.cloud - Welke gegevens zijn er nodig voor de tamigo integratie?

EasySecure.cloud - Welke gegevens zijn er nodig voor de tamigo integratie?


Om de koppeling volledig te laten functioneren tussen tamigo en EasySecure, moeten de medewerkers een correct loonnummer en POS sleutel hebben in tamigo. 

Onderstaand het loonnummer per medewerker. Deze moet in de koppeling altijd gelijk zijn aan de POS sleutel, zie onder. Als dit loonnummer niet gevuld is, werkt de medewerkerskoppeling vanuit tamigo naar EasySecure niet volledig.

Afhankelijk van waar de medewerker wordt toegevoegd in tamigo, krijgen ze de afdelingscode mee. In onderstaand voorbeeld krijgen de medewerkers dus de afdelingscode mee van ‘Brugsestraat’.

Via ‘Configuratie’ 
‘POS-Sleutels’ kan de POS sleutel toegevoegd worden per medewerker. Deze sleutel moet altijd gelijk zijn aan het loonnummer en moet altijd gevuld zijn. Als deze leeg is, komt klokdata niet door vanuit EasySecure naar tamigo.
Welke gegevens moeten in EasySecure staan voor de tamigo integratie? 

Om de koppeling volledig te laten functioneren tussen tamigo en EasySecure, moeten de medewerkers gekoppeld zijn aan het correcte loonnummer / POS-Sleutel en aan de juiste afdelingscode. 

Het is in principe niet nodig om medewerkers handmatig toe te voegen in de EasySecure software. Elke nacht om 
04:30 worden de medewerkers gegevens automatisch geïmporteerd vanuit tamigo. Naam, startdatum, einddatum, afdelingscode en het loonnummer worden automatisch zichtbaar in het gebruikersoverzicht van de EasySecure software. 

Door de automatische import te gebruiken worden tikfouten / invulfouten voorkomen. Uiteraard blijft het mogelijk om zelf ook gebruikers aan te maken in EasySecure voor de tijdregistratie en/of toegangscontrole. 

In de gebruikerskaart staan een tweetal velden die van belang zijn voor de tamigo integratie. 
Onder het kopje ‘Extra Informatie’ staat er een veld ‘Afdelingscode’ en een veld ‘Loonnummer / POS Sleutel’. Voer hier de gegevens in vanuit tamigo om de kloktijden succesvol door te sturen. 

Als men gebruik maakt van de automatische import dan is het dus niet nodig om deze gegevens handmatig in te voeren. 

Deze gegevens zijn dus van belang voor de tamigo integratie. Staat hier een verkeerd nummer, verkeerde afdeling of geen gegevens ingevoerd dan komen de kloktijden ook niet aan in tamigo. 

Zodra de juiste gegevens gekoppeld zijn moeten er nog een aantal zaken worden uitgevoerd voordat men kan starten met de registratie. 


 1. Koppelen van een kaart / code / vinger aan de gebruiker zodat men gebruik kan maken van de toegangscontrole en/of tijdregistratie.
 2. Koppelen van een toegangsgroep aan de gebruiker om aan te geven wie, waar en wanneer mag registreren.
 3. Synchroniseren naar de scanners zodat de gegevens bekend zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de onderstaande artikelen:
 1. Hoe kan ik gebruikers toevoegen / beheren?
 2. Hoe kan ik een kaart inlezen?
 3. Hoe kan ik synchroniseren?  • Related Articles

  • EasySecure.cloud – Hoe werkt de FTP integratie?

   Wij geloven in “best of breed” oplossingen. Wat bedoelen wij daarmee? Er zijn veel uitstekende softwareoplossingen voor deelgebieden beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het beste HR-pakket, het beste planningspakket etc. “Best of breed” oplossingen ...
  • EasySecure.cloud - Hoe werkt de webservice?

   Wij geloven in “best of breed” oplossingen. Wat bedoelen wij daarmee? Er zijn veel uitstekende softwareoplossingen voor deelgebieden beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het beste HR-pakket, het beste planningspakket etc. “Best of breed” oplossingen ...
  • EasySecure.cloud - Hoe kan ik toestemming voor biometrie vastleggen in de software?

   Bekijk onze privacy pagina voor de meest recente informatie over dit onderwerp Biometrie staat voor gemak en veiligheid. Geen verloren kaarten, vergeten codes en geen passen in omloop. Veel gemak voor werkgever én werknemer, maar bij ...
  • EasySecure.cloud - Hoe werkt de Vecos Locker integratie?

   De opbergbehoefte verandert bij nieuwe manieren van werken, leren, sporten en ontspannen. Vaste kastruimte is daardoor steeds vaker niet de optimale oplossing. Met het VECOS locker management systeem kunnen organisaties de kastruimte beter afstemmen ...
  • EasySecure.cloud - Hoe werken de toegangsrechten?

   Toegangsrechten worden in EasySecure gebruikt om te definiëren hoe gebruikers toegang krijgen tot bepaalde deuren of bepaalde registratieterminals mogen bedienen. In EasySecure definiëren we eerst een aantal lagen om deze toegangsrechten op te ...