EasySecure.cloud - Naam van collega verschijnt in beeld bij het klokken

EasySecure.cloud - Naam van collega verschijnt in beeld bij het klokken

Het kan soms gebeuren dat er bij het inklokken een andere naam verschijnt, dit houdt in dat de gebruiker die probeert te klokken herkend wordt onder een andere naam. 
Bijvoorbeeld: Henk probeert in te klokken maar in het scherm verschijnt de naam van Karel

In dit geval moeten van zowel de persoon die fout herkend wordt als van de persoon die verkeerd op de display verschijnt de templates opnieuw worden ingelezen

Om de templates te verwijderen opent u eerst een van de gebruikers en verwijder de templates door middel van het rode kruisje achter iedere template. Doet u dit met alle templates bij beide gebruikers. Vervolgens leest u van de persoon die fout herkend werd en de persoon die verkeerd op de display verscheen de templates opnieuw in.

Hierna moet u eenmalig een volledige synchronisatie uitvoeren. Dit doet u bij het menu ‘Toegang’, vervolgens submenu ‘Toegangsrechten’. Selecteer hier vervolgens bovenin bij ‘Locaties’ de locatie waarvoor u de volledige sync uit wilt voeren. Klik vervolgens op de knop ‘Synchroniseer alle gebruikers’ om het synchronisatie proces te starten.