EasySecure - Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

EasySecure.cloud - Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde regelgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Met dit artikel willen wij u graag informeren over deze regelgeving en u verwijzen naar alle relevante informatie. Op de volgende pagina kunt u meer informatie terugvinden over de AVG regelgeving:

Wij hebben veiligheid en privacy zeer hoog in het vaandel staan. Wij kiezen dan ook voor de beste beveiliging en werken samen met de beste hosting partijen en de nieuwste technieken.

EasySecure heeft speciaal opgeleide medewerkers voor dienstverlening op het gebied van privacy, de AVG en security. Daarnaast zijn wij lid van Nederland ICT en de International Association of Privacy Professionals. Door het lidmaatschap heeft EasySecure recht op assistentie van juristen die onder meer advies en ondersteuning bieden bij vraagstukken op het gebied van privacy.

Als leverancier van (cloud) diensten voor toegangscontrole, tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie bieden wij de mogelijkheid tot het vastleggen van persoonsgegevens in onze software. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en elke functie in onze software is ontwikkeld vanuit deze gedachte.

Als leverancier zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG regelgeving door onze klanten. Uiteraard kunt u op ons rekenen dat uw systemen standaard met de hoogste privacy instellingen worden opgeleverd en onze producten alle tools bieden die vereist zijn om naleving mogelijk te maken. Verder adviseren wij u graag bij alle mogelijke vragen en bieden wij standaard overeenkomsten aan om u te ontzorgen.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Uw belang staat bij ons voorop!

Wij beloven:
 • Zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij als organisatie voldoen aan de wetgeving.
 • U te informeren en bieden u de juiste informatie en tools om aan de wetgeving te voldoen. Wij adviseren onze klanten zich te beperken tot het vastleggen van alleen de noodzakelijke gegevens.
 • Passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en elke functie is ontwikkeld vanuit deze gedachte. In onze software kan een bewaar termijn worden ingegeven en uw gegevens worden automatisch verwijderd uit ons systeem.
 • Uw gegevens nooit door te geven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Wanneer wij vanwege een software integratie uw gegevens delen zorgen wij dat er afspraken gemaakt worden om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Dat u als klant altijd bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren alle keuzes die u maakt op het gebied van uw privacy. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie, blokkade, dataportabiliteit en het verwijderen van uw gegevens.

In de onderstaande artikelen kunt u meer informatie terugvinden over de AVG en de onze (biometrische) systemen. Ook gaan wij verder in op het gebruik van biometrie voor toegangscontrole en tijdregistratie en alle privacy en security maatregelen binnen ons systeem.

Wilt u meer weten of kunnen wij verder nog wat voor u betekenen in uw privacy en security vraagstukken? Wij staan u graag te woord!


Gerelateerde artikelen - AVG & Privacy

Gerelateerde artikelen - Security Software & Hardware


  • Related Articles

  • BioStar 2 - Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat ...
  • EasySecure.cloud - Wat is een verwerkersovereenkomst?

   Bekijk onze privacy pagina voor de meest recente informatie over dit onderwerp Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt. Een ...
  • EasySecure.cloud - AVG, Biometrie & Toegangscontrole

   Bekijk onze privacy pagina voor de meest recente informatie over dit onderwerp De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle ...
  • EasySecure.cloud - AVG, Biometrie & Tijd- Aanwezigheidsregistratie

   Bekijk onze privacy pagina voor de meest recente informatie over dit onderwerp De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle ...
  • BioStar 2 - Wat is een verwerkersovereenkomst?

   Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt. Een verwerkersovereenkomst of data processing agreement is een begrip uit de algemene ...