EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - IdentySoft

      IdentySoft.com - PMT Koppeling - Afstemmen badgenummers / personeelsnummers


      Voor een koppeling met een planningspakket zoals bijvoorbeeld PMT van RW Retail Solutions is het belangrijk dat de badgenummers / personeelsnummers overeenkomen tussen PMT en IdentySoft. In dit bericht leggen wij u uit hoe u dit het best kunt doen. 

      Tussen IdentySoft en PMT is ook een import functionaliteit die personen automatisch importeert op het moment dat deze aangemaakt worden in PMT staan deze personen de volgende dag ook in IdentySoft. Er gaat dus altijd een nacht overheen voordat de personen in IdentySoft geimporteerd zijn. 


      Bij het handmatig aanmaken van gebruikers is het allereerst belangrijk dat de medewerker ingevoerd is in PMT en daar ook een personeelsnummer/ badgenummer heeft. 

      Het is belangrijk dat exact hetzelfde nummer zowel in PMT staat als in IdentySoft en omgekeerd, het is dan ook aan te raden om dit nummer nauwkeurig over te typen in plaats van deze te kopiëren. 

      In IdentySoft dient het personeelsnummer/ badgenummer ingevuld te worden in het veld 'wsAltUserId', dit veld vind u bij elke gebruiker in de middelste of meest rechtse kolom. 

      Mocht u gebruik maken van de import functionaliteit dan zal op het moment dat een personeelsnummer/ badgenummer niet overeenkomt deze persoon 2 keer in IdentySoft staan. 1 keer met ingelezen vingers en 1 keer zonder. U kunt dan de waarde die in het veld 'wsAltUserId' staat kopiëren naar de gebruiker met de ingelezen vingers, deze opslaan en de gebruiker zonder vingers verwijderen. 

      Op het moment dat een personeelsnummer/ badgenummer niet overeenkomt tussen PMT en IdentySoft zal er in de gebruiker in het veld 'wsLogsSend' een no staan. Deze 'no' geeft aan dat wij de kloktijden van die persoon op dat moment niet doorsturen naar PMT, door de no uit het veld weg te halen en de gebruiker op te slaan starten we het doorstuur proces opnieuw op en worden alle tijden met terugwerkende kracht doorgestuurd naar PMT. PMT doet echter niets meer met deze tijden op het moment dat de eerdere week/ weken al afgesloten zijn. 


      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0