EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - IdentySoft

      i3.IdentySoft.com - Hoe pas ik de vrije info velden aan?

      Zodra u bent ingelogd in uw IdentySoft omgeving is aan de linkerzijde het menu zichtbaar. Door op het » of « icoon te klikken kunt u het menu verder in- of uitklappen. Zodra u het menu uitklapt worden de omschrijvingen zichtbaar.

      Door op het ˅ icoon te klikken of door op de naam zelf te klikken kunt u de verschillende menu’s verder uitklappen om de submenu’s zichtbaar te maken.                 Afhankelijk van de rechten die het account heeft zult u bepaalde menu’s wel of niet zien. Om het gebruikersoverzicht te openen klikt u in het menu op Gebruikers, en vervolgens op het sub-menu Gebruikers.


      Bovenaan het gebruikersoverzicht kunt u de volgende knoppen terugvinden: 
      Klik hier op Info velden. U komt in het volgende scherm terecht:
      Bij de gebruikersgegevens beschikt u over 14 vrije velden die naar wens ingevuld kunnen worden. Denk aan telefoonnummer, e-mail adressen, functie etc. 

      In dit menu is het mogelijk om de naam van het vrije veld aan te passen. in het bovenstaande voorbeeld is 'info1' bijvoorbeeld gewijzigd in 'Personeelsnummer'. 


      Pas de velden naar wens aan en klik vervolgens op opslaan. Onder de gebruikersgegevens kunt u zien dat de benaming van de vrije velden is gewijzigd: 

      Heeft u toch nog vragen ? Onze support afdeling staat u graag te woord!       Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0