EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - IdentySoft

      i3.IdentySoft.com - Hoe maak ik een gebruikersgroep aan?

      Zodra u bent ingelogd in uw IdentySoft omgeving is aan de linkerzijde het menu zichtbaar. Door op het » of « icoon te klikken kunt u het menu verder in- of uitklappen. Zodra u het menu uitklapt worden de omschrijvingen zichtbaar. Door op het ˅ icoon te klikken of door op de naam zelf te klikken kunt u de verschillende menu’s verder uitklappen om de submenu’s zichtbaar te maken. Afhankelijk van de rechten die het account heeft zult u bepaalde menu’s wel of niet zien. Om een gebruikersgroep aan te maken klikt u eerst op Gebruikers en vervolgens op Groepen. 

      U komt in het volgende venster:        U kunt in IdentySoft een gebruiker aan één of meerdere gebruikersgroepen koppelen. De gebruiker krijgt toegangsrechten op basis van de groep. 
      Onder dit menu worden de gebruikersgroepen aangemaakt. Dit is nog alleen de naam van een groep. De toegangsrechten worden later gekoppeld onder het menu Toegang.

               Dit icoon is het “Bewerk” icoon, door deze aan te klikken opent u de gegevens van een bestaande gebruikersgroep.

              Dit icoon is het “Verwijder” icoon, door deze aan te klikken verwijderd u de gebruikersgroep volledig. Dit is alleen mogelijk als er geen gebruikers meer gekoppeld zijn aan deze groep.       Klik op het “Bewerk” icoon om een gebruikersgroep te openen of op "Toevoegen" om een nieuwe gebruikersgroep aan te maken. U komt in het volgende scherm terecht:  

      Voer een naam in voor de nieuwe gebruikersgroep. Later worden aan deze gebruikersgroep onder het menu 'Toegang' toegangsrechten gekoppeld. 
      Denk aan een groep 'Personeel' met toegang tot de kantine en personeelsingang van 08:30 tot 17:00, denk aan een groep 'Directie' die op alle deuren 24/7 toegang hebben. 

      Ter info: 
      De inrichting van IdentySoft wordt altijd verzorgd door EasySecure International. Onze consultants zorgen voor de volledige in gebruik stelling van uw cloud pakket en de toegangsrechten en groepen worden in overleg aangemaakt en ingericht. Ook bij eventuele wijzigingen kunt u contact opnemen met de support desk van EasySecure International. Wij helpen u graag! 

      Gerelateerde artikelen:
      • Hoe kan ik gebruikers toevoegen / beheren? - Aangemaakte gebruikers moeten altijd worden gekoppeld aan een gebruikersgroep. De gebruikersgroep bepaald waar de desbetreffende medewerkers tussen welke tijden naar binnen mag. 
      • Hoe werken de toegangsrechten? - Onder het 'gebruikersgroep' menu worden alleen de groepen aangemaakt. Onder het menu 'Toegangsrechten' worden hier rechten aan gekoppeld en kunt u aangeven waar en wanneer deze groep naar binnen mag. 


      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0