EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 1 - Hoe kan ik twee Suprema scanners aansluiten op een Secure I/O?

      Dit document laat zien hoe er twee Suprema scanners op één Secure I/O aangesloten worden binnen de BioStar 1.x software.
      Het is mogelijk om twee aparte scanners te gebruiken om dezelfde Secure I/O te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn zodra er twee apparaten aan elke kant van de deur hetzelfde relais moeten schakelen. Dit artikel en de bijgevoegde video laten zien hoe u dit in kunt stellen:

      Om te beginnen:
      - Eén Suprema apparaat moet aangesloten worden via TCP/IP en moet toegevoegd zijn binnen uw BioStar 1.x software.
      - Het tweede Suprema apparaat moet aangesloten worden via RS485 bedrading naar de TCP/IP scanner.
      - Het Secure I/O moet ook aangesloten worden via RS485 bedrading naar de TCP/IP scanner.

      Open de instructie video bijgevoegd aan dit artikel om te zien hoe dit binnen uw BioStar 1.x software omgeving ingesteld kan worden.
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0