EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 2 - Hoe backup en restore ik de database?

      V2.3 en Hoger -  Database Back-up

      U zult MySQL Workbench moeten installeren om te database te back-uppen en terug te plaatsen.  


      Belangrijk bericht voor T&A gebruikers!
      Als u een schone installatie of herinstallatie uitvoert van BioStar 2.3 op de server PC of als u BioStar 2.3 op een andere PC plaatst en hier de database gaat terugplaatsen, dan zal u ook het de security map moeten back-uppen uit volgend pad: 
      C:\Program Files\BioStar 2(x64)\ta\security of 
      C:\Program Files x86\BioStar 2\ta\security 

      Kopieer de bestanden in de map en plaats deze in dezelfde map van de nieuwe installatie wanneer u T&A gaat herstellen.  
      Dit heeft overigens alleen betrekking op versie 2.3, deze stappen zijn in versie 2.4 niet meer benodigd!  
      Zorgt u altijd dat de BioStar 2 server services gestopt zijn als u de database gaat back-uppen of terugplaatsen!

      1. Open een web browser. . 

      2. Ga naar volgende link
      3. Klik Download Now om MySQL Workbench te downloaden. 

      500 


      4. Klik Download  om de MSI Installer te downloaden.


      500 


      5. Klik op No thanks, just start my download. 


      500 


      6. Voer het gedownloade bestand uit. 
      7. Er zal u gevraagd worden om de benodigde bestanden te downloaden. Klik Download Prerequisites


      500 


      8. De link zal zorgen dat u de volgende bestanden download. Installeer deze eerst als u deze nog niet heeft:

      9. Na Installatie van de benodigdheden, voer de MySQL Workbench installer opnieuw uit.
      10. Open MySQL Workbench. 
      11. Klik op het + icoon. 


      500 


      12. Geef een naam in bij Connection Name
      13. Stel de Port in op 3312. 
      14. Geef het administrator ID in bij Username
      Het account dat geconfigureerd is tijdens de BioStar 2 express installatie is root. Het wachtwoord heeft u zelf ingegevens tijdens de installatie van BioStar 2.

      15. Klik Store in Vault …  en geef het wachtwoord in. 

       

      500 


      16. Klik Test Connection en controleer of deze succesvol is.
      17. Als u onderstande Connection Warning ziet, klik dan op Continue Anyway


      500 


      18. Klik Ok om de verbinding met de database op te zetten. 
      19. Selecteer Data Export in de Navigator
      20. In Object Selection –> Schema, selecteer de database die u wilt back-uppen.

       

      Het is aan te raden om de AC en T&A backup apart uit te voeren! 
      biostar2_ac is de AC database and biostar_tna is de T&A database


      21. In de rechter kolom Schema Objects, controleer hier of alle tabellen aangevinkt zijn. 
      22. Bij Objects to Export  vink hier alle 3 de items aan. 
      23. Bij Export Options selecteer Export to Self-Contained File
      24. Vink Include Create Schema aan. 
      25. Klik als laatst op Start Export


      500 


      Dit proces zal afhankelijk van de grote van uw database 1 of meerdere minuten in beslag nemen. 


      2.3 en Hoger - Database terugzetten

       

      1. Installeer MySQL Work Bench en verbind met de database zoals hierboven aangegeven. 
      2. Selecteer Data Import/Restore.
      3. Vink de Import from Self-Contained File functie aan.
      4. Selecteer het bestand dat u wilt importeren door op de   knop te klikken.
      5. Klik als laatst op Start Import.


      500

      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0