EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 2 - Hoe gebruik ik Monitoring?

      1. Klik op het trechtervormige icoon op elke kolom en kijk welke filters er op dit moment toegepast worden om te filteren en te zoeken. 

      2. De combinatie van criteria kan opgeslagen worden als een vast filter om te zoeken in de logs van BioStar 2.


      Real-Time Log

      Zorgt dat gebeurtenissen real-time geupdate en weergegeven worden. Echter is het omdat de pagina een limiet heeft voor het weergeven van gebeurtenissen zo dat enkel de laatste acties zichtbaar zullen blijven.


      Wanneer gebruik ik het real-time log? Als ik real-time wil zien wat er gebeurd en om te monitoren welke gebeurtenissen er plaatsvinden op dat moment.

      Let op! Op het moment dat u de browser ververst of opnieuw opent zal de log data opgeschoond worden en is het log enkel terug te zien in de logs en niet op de real-time log pagina.

      Apparaat Status

      Geeft de apparaat status weer met apparaat gerelateerde alarm gebeurtenissen en vrijgeef opties.

      Wanneer gebruik ik Apparaat Status? Om de status van apparaten te verifiëren. Denk hier bijvoorbeeld aan de verbinding van het apparaat en apparaat gerelateerde alarm gebeurtenissen. Apparaat Alarm: Geregelde input, Tamper, RS485, Verbinding verbroken, Systeem herstart.


      Deur Status

      Geeft de status van de deur weer en controle opties voor de deur.

      Wanneer gebruik ik Deur Status? Om de status van relais te controleren en deuren handmatig te beheren vanaf de client browser om zo de deur te openen en te sluiten. 


      Knoppen voor deurcontrole:

      • Lock: Sluit het deur relais en zorg dat deze niet geopend wordt tot 'Unlock' of 'Open' geklikt is vanuit BioStar2.
      • Unlock: Open het deur relais en zorg dat deze niet geopend wordt tot 'Lock' or 'Open' geklikt is vanuit BioStar2.
      • Open: Open het deur relais voor de periode die aangegeven is in de deur.
      • Clear Alarm: Bevestig en schoon deur gerelateerde gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld geforceerd/ opengehouden en één deur APB.
      • Clear APB: Schoon één deur APB overtredingen en de In/ Uit status en zorg dat alles terugkeert naar de standaard status, wat inhoud dat gebruikers weer naar binnen kunnen ongeacht hun eerdere In/ Uit gebeurtenissen.


      Zone Status

      Geeft de status van een zone weer en de alarm aan/ uit opties.

      Wanneer te gebruiken: Om de zone status te controleren en zone gerelateerde alarmen vrij te geven.

      • Zone Alarms: Lokale APB, Brand
      • AlarmNote: om gebruik te maken van 'Zone' moet de betaalde versie van BioStar geactiveerd zijn. Daarnaast op het moment dat u ververst of naar een ander tabblad gaat zal de laatste gebeurtenis verwijderd worden in de browser.

      1. Wanneer een APB overtreding is gedetecteerd, zal de zone laten zien welke overtreding de laatste is en welke gebruiker de APB regel heeft overtreden.

      2. Klik op de APB zone en klik hierna op Clear APB als het nodig is om de APB status te resetten.
      Let op! Als Clear APB gebruikt wordt dan wordt de gehele zone terug gezet naar de standaard instellingen en kunnen alle gebruikers de deur gebruiken. Dit ongeacht de eerdere status van IN of UIT. Het resetten van APB voor losse personen zal in een latere versien van BioStar2 ondersteund worden.


      Alert Historie

      BioStar2 heeft de mogelijkheid om memo's te ontvangen op het moment dat er een bepaalde gebeurtenis is en zo eventueel commentaar kan geven voor toekomstige referentie.

      Wanneer te gebruiken? Om de memo history uit het verleden te checken en om te kijken welke actie er ondernomen is. Om deze memo's te ontvangen moeten er binnen BioStar2 gebeurtenissen ingesteld worden waarbij de memo's verschijnen.

      1. Ga binnen BioStar2 naar de Settings en klik op Alert

      2. Markeer de gebeurtenissen waarbij u een memo wilt ontvangen en klik op Apply

      3. Controleer het bericht en type de genomen maatregelen in het vak. 

      4. Ga naar MONITORING en ga vervolgens naar Alert History en klik op het Memo icoon in de kolom status. U kunt hier de notitie zien die gemaakt in bij deze gebeurtenis.

      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0