EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 2 - BioStar Server start niet op - Problemen oplossen door veranderen poort


      Het is mogelijk dat de BioStar 2 server niet direct opstart na installatie. Dit probleem kan voorkomen op het moment dat de standaard poort 80 al in gebruik is door andere programma's of applicaties. 
      Om BioStar 2 op te starten moet het poort nummer worden aangepast. Volg de stappen hieronder om het poortnummer te wijzigen en BioStar succesvol op te starten. 

      1. Open “Windows Task manager” en beëindig het proces “biostar-server.exe”.

       

      2. Open “BioStar Setting” als administrator.   (Rechtermuisknop -> als administrator openen)


      3. Wijzig het HTTP Port nummer en start de BioStar server.       • Let op! Zodra u het poort nummer heeft gewijzigd naar bijvoorbeeld 81 moet ook de URL worden aangepast. Plaats dit nummer aan het einde van de URL.
       Bijvoorbeeld:  http://localhost:81 of http://serverip:81  
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0