EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 2 - BioMini werkt niet meer na een herstart van de PC

      Afhankelijk van het OS en andere factoren kan het zijn dat de BioMini USB scanner niet automatisch werkt na een herstart van de PC, dit probleem komt doordat het OS niet in staat is om de USB Agent automatisch te starten. Het probleem kan verholpen worden door de volgende stappen te volgen:

      1. Verwijder de bestaande USB agent. (Dit kan gedaan worden vanuit Configuratiescherm --> Programs and features).

      2. Herinstalleer de USB agent. Wanneer u kunt kiezen waar u de applicatie wilt installeren, kies hier een andere locatie dan de standaard. Dit omdat het probleem juist zit in het feit dat de applicatie niet genoeg rechten heeft vanuit Program Files (x86).
      U kunt bijvoorbeeld de C:/ bronmap gebruiken.

      3. Als u de USB agent eenmaal opnieuw geinstalleerd heeft op een andere locatie ga dan naar de Registry Editor (start --> regedit).
      Ga vervolgens naar het onderstaand path en verwijder de usb-agent.exe voor BioStar 2.

      - HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

      4. Herstart de PC vervolgens en controleer of de BioMini nu automatisch werkt. 

      Bovenstaande instructies zijn een work around om het probleem te omzeilen. Suprema zal dit probleem in de toekomst verhelpen door een oplossing te ontwikkelen in de vorm van een service programma.

      Updated: 01 Aug 2017 03:27 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0