EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 1 - Hoe kan ik de gebruikers data in mijn apparaten beheren

      U kunt gebruikers data van de apparaten naar de BioStar client en andersom.

      1. Ga naar de User pagina en klik op Manage Users in Device. Nu zal het scherm Select Target Device verschijnen. 


      2. Kies een apparaat aan de linkerzijde, selecteer gebruikers aan de rechterzijde en klik op Get from Device

      1) Het veld Template Num houd in hoeveel templates en duress templates er zijn ingelezen.. 
      Bijvoorbeeld, 1 (0) houd in dat er 1 normale vingerafdruk is en 1 duress vingerafdruk voor de gebruiker. 

      2) Het Template veld laat zien wat het totale aantal aan vingerafdrukken & templates is die in de scanner zijn opgeslagen voor alle gebruikers samen. Bijvoorbeeld, 2 (4) houd is dat er in totaal 2 vingerafdrukken met hierbij 4 verschillende templates geregistreerd zijn voor alle gebruikers. Zoals te zien zijn er 2 gebruikers en heeft elke gebruiker 1 vingerafdruk. Met in het achterhoofd dat een gebruiker 2 templates inleest voor 1 vinger is het duidelijk dat er in dit voorbeeld in totaal 4 tempaltes in de scanner staan.  

      • Same Users houd in dat de gebruiker in de scanner hetzelfde is als de gebruiker die opgeslagen is in de database.
      • Different Users houd in dat de gebruiker in de scanner anders is als de gebruiker die in de database staat. 
      • New User houd in dat de gebruiker niet bestaat in de database van BioStar, dit wordt gebaseerd op basis van het user ID.


      3. Sluit het scherm om het ophalen van de gebruikers data te voltooien.


      How to transmit user data stored in the BioStar database to the device

      1. Ga naar de User pagina en klik op Transfer All Users to Device.


      2. Kies het apparaat/ de apparaten waar u de gebruikers data naar toe wilt sturen in het menu aan de linkerzijde en selecteer de gebruikers die overgestuurd moeten worden in het menu aan de rechterzijde. Vink vervolgens de Overwrite functie in om de huidige gebruikers in de scanner te overschrijven met de nieuwe data. Klik hierna Transfer to device en wacht tot u het scherm krijgt met de feedback Transfer Successful.

      Updated: 03 Jan 2017 03:00 AM
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0