EasySecure International
      Knowledge Base EasySecure Help Center NL - BioStar

      BioStar 1 - Hoe configureer ik een Mifare Site key

      Mifare & iCLASS smart card hebben cryptografische sleutels nodig om de data stroom tussen de kaarten en scanner te encrypten. U kunt de site key instellen via de BioStar Client software. Enkel en alleen waneer de sleutel die in de scanner staat overeenkomt met de sleutel die in de kaart staat zal de geencypte data correct kunnen ontcijferen..

      Ga naar Option > Mifare Sitekey of iCLASS Sitekey. Dit zal het het instellingen scherm voor de site key laten verschijnen zoals in de screenshot hieronder: 

       

      • Current Primary Key: Geef de huidige primaire site key in. Als u deze nog niet ingesteld heeft kunt u het veld blanco laten.
      • New Primary Key: Voer een sleutel in die u wilt gebruiken als primaire cryptografische sleutel. 
      • Retype Primary Key: Voer de nieuwe sleutel nogmaals in.
      • Secondary Key: Voer een sleutel in die u wilt gebruiken als secundaire cryptografische sleutel. Als u de secundaire sleutel ingeeft zal de scanner proberen om de secundaire sleutel te gebruiken als de primaire niet overeenkomt. Bij de secundaire sleutel kan bijvoorbeeld de site key van oude kaarten te gebruiken zodat gebruikers met oude kaarten nogsteeds naar binnen kunnen. 
      Helpful?  
      Help us to make this article better
      0 0