EasySecure - Hoe sluit ik een gebruiker uit van het script voor het verwijderen van inactieve gegevens?

EasySecure - Hoe sluit ik een gebruiker uit van het script voor het verwijderen van inactieve gegevens?Onder het privacy & beveiliging menu is het mogelijk om bewaartermijnen in te stellen voor het automatisch verwijderen van log gegevens en het verwijderen van inactieve gebruikers, kaarten en templates. In het volgende artikel kunt u meer informatie terugvinden over het menu 'privacy en beveiliging' en het instellen van de bewaartermijnen.  In het volgende artikel is meer informatie te vinden over het verwijderen van inactieve gebruikers en gegevens

 1. Als het bewaartermijn voor inactieve gebruikers ingesteld staat op een maand dan worden gebruikers die minimaal een maand in de software staan én al een maand geen gebruik hebben gemaakt van het systeem gemarkeerd voor verwijdering. 
 2. Als het bewaartermijn voor inactieve kaarten op een maand ingesteld staat dan worden kaarten die een maand niet gebruikt zijn automatisch gemarkeerd voor verwijdering. 
 3. Als het bewaartermijn voor inactieve templates op een maand ingesteld staat dan worden vinger-templates en gezicht-templates die een maand niet gebruikt zijn automatisch gemarkeerd voor beveiliging.  

In het volgende artikel is meer informatie te vinden over het verwijderen van de verlopen gegevens vanuit het privacy en beveiliging menu. Het is mogelijk om vanuit dit menu gebruikers te markeren om niet te verwijderen. Dit is ook mogelijk om te activeren en de-activeren onder het gebruikersmenu. In dit artikel vertellen wij meer over deze instelling. 

Het kan zijn dat een gebruiker langdurig afwezig is en niet verwijderd moet worden uit de software. Dit kan ook zo zijn met kaarten voor beveiliging of schoonmaak. Wellicht komen die langere tijd niet op locatie. 

Volg de onderstaande stappen om een gebruiker uit te sluiten van verwijdering via het privacy-script. 

 1. Klik op gebruikers 
 2. Zoek de gebruiker op via het gebruikersmenu
 3. Klik op de naam of het 'bewerk icoon' om de gegevens te openen.
 4. U komt in het volgende scherm Afhankelijk van uw administrator rechten ziet u onderaan een functie 'Uitsluiten van script AVG-Verwijdering'

 1. Staat deze optie op NEE dan gaat de gebruiker mee in het privacy script.
 2. Staat deze optie op JA dan gaat is de gebruiker niet opgenomen in het privacy script en zal ook niet worden verwijderd. 
 3. Klik op de knop om de instelling te wisselen tussen JA en NEE. 
 4. Klik op opslaan na het wijzigen van de instelling. 

Als er nog vragen zijn dan helpt onze support afdeling u natuurlijk graag verder. Wij zijn te bereiken via support@easysecure.com of +31(0)85 015 0000.

  • Related Articles

  • EasySecure - Hoe verwijder ik inactieve persoonsgegevens?

   Onder het privacy & beveiliging menu is het mogelijk om bewaartermijnen in te stellen voor het automatisch verwijderen van log gegevens en het verwijderen van inactieve gebruikers, kaarten en templates. In het volgende artikel kunt u meer informatie ...
  • EasySecure - Hoe werkt het privacy menu?

   In dit artikel laten wij u zien hoe ons 'privacy' menu werkt en welke instellingen er mogelijk zijn.  Allereerst klikt u in uw EasySecure omgeving op Privacy.  Het volgende scherm zal te zien zijn:  Log verwijderen Het log kan automatisch worden ...
  • EasySecure - Kan ik mijn persoonsgegevens inzien en/of wijzigen?

   U bepaalt altijd wat er met uw eigen persoonsgegevens gebeurt. Wij respecteren alle keuzes die u maakt op het gebied van privacy. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie, blokkade, dataportabiliteit en het verwijderen van uw gegevens. ...
  • EasySecure - Hoe kan ik toestemming voor biometrie vastleggen in de software?

   Biometrie staat voor gemak en veiligheid. Geen verloren kaarten, vergeten codes en geen passen in omloop. Veel gemak voor werkgever én werknemer, maar bij tijdregistratie nooit verplicht. En dat laatste is van doorslaggevend belang. De werknemer ...
  • EasySecure - Hoe zit het mijn privacy & biometrie?

   Als er gesproken wordt over privacy en biometrie moet men direct kijken over wat voor systeem men praat. Bij de systemen van de overheid (zoals bij de politie of bij uw paspoort) wordt er uitgegaan van een systeem waarbij men afbeeldingen opslaat. ...