Functietoets Instellingen

EasySecure - Hoe werken de functietoets instellingen?

Zodra u bent ingelogd in uw EasySecure omgeving is aan de linkerzijde het menu zichtbaar. Door op het » of « icoon te klikken kunt u het menu verder in- of uitklappen. Zodra u het menu uitklapt worden de omschrijvingen zichtbaar. Door op het ˅ icoon te klikken of door op de naam zelf te klikken kunt u de verschillende menu’s verder uitklappen om de submenu’s zichtbaar te maken. Afhankelijk van de rechten die het account heeft zult u bepaalde menu’s wel of niet zien. Klik links in het menu op 'instellingen' en vervolgens op het sub-menu 'functie toets' instellingen. 


De inrichting van de functietoetsen wordt altijd verzorgd door EasySecure International. Onze consultants zorgen voor de volledige in gebruik stelling van uw cloud pakket en het configureren en toevoegen van functietoetsen. Met de functietoetsen is het mogelijk de naam van een functieknop in het log te vervangen. Onze tijdregistratie en aanwezigheidsscanners beschikken over verschillende functietoetsen voor bijvoorbeeld start, stop en pauze. Ook is het mogelijk om op afdelingsniveau te klokken. 


Onder het functietoets menu kunnen we de naam van de knop 'TNA_0' bijvoorbeeld veranderen in Afdeling A., 'TNA_1' in Pauze en 'TNA_2' in afspraak buiten de deur. 
Zodra de naam van een toets is gewijzigd zal de gewijzigde naam ook weergegeven worden in het toegangslog van EasySecure. 

Heeft u nog vragen of wilt u graag een wijziging doorvoeren in uw huidige functietoetsen? Wij helpen u graag! 
  • Related Articles

  • EasySecure - Overzicht onder de rapporten

   Zodra u bent ingelogd in uw EasySecure omgeving is aan de linkerzijde het menu zichtbaar. Door op het » of « icoon te klikken kunt u het menu verder in- of uitklappen. Zodra u het menu uitklapt worden de omschrijvingen zichtbaar. Door op het ˅ icoon ...
  • EasySecure - Hoe werken de tijdregistratie rapporten?

   Zodra u bent ingelogd in uw EasySecure omgeving is aan de linkerzijde het menu zichtbaar. Door op het » of « icoon te klikken kunt u het menu verder in- of uitklappen. Zodra u het menu uitklapt worden de omschrijvingen zichtbaar. Door op het ˅ icoon ...
  • i3.IdentySoft.com - Hoe werken de scanner instellingen?

   Onder het menu instellingen kunnen diverse instellingen gewijzigd worden zoals het interval waarop de synchronisatie van gebruikers en log gegevens uitgevoerd moet worden. Deze instellingen sturen onze lokale SCD software aan die binnen elke ...
  • EasySecure - Hoe werken de toegangsrechten?

   De inrichting van uw EasySecure wordt altijd verzorgd door EasySecure International of een getrainde software partner. Onze consultants zorgen voor de volledige in gebruik stelling van uw cloud pakket en het configureren en toevoegen van scanners en ...
  • EasySecure - Hoe werken de tijdschema's?

   De inrichting van EasySecure wordt altijd verzorgd door EasySecure International. Onze consultants zorgen voor de volledige in gebruik stelling van uw cloud pakket en het configureren en toevoegen van scanners en zones.   Ook de toegangsrechten en ...