BioStar 1 - Time and Attendance - Instellen Tijdregistratie, Shifts & Schedules

BioStar 1 - Time and Attendance - Instellen Tijdregistratie, Shifts & Schedules

De BioStar 1.x software beschikt over vrij uitgebreide tijdregistratie functionaliteit en er zijn verschillende manieren om de diverse shifts naar wens in te stellen. In dit artikel geven wij meer informatie over de 'Time and Attendance' instellingen binnen BioStar en krijgt u een beeld van de verschillende mogelijkheden: 
Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met een hele simpele 'First Check In & Last Check Out' functie waarbij de uren tussen de eerste en laatste registratie in het systeem berekend worden maar is het ook mogelijk om te werken met tientallen wisselende (nacht)diensten, registratie van overwerk en andere activiteiten. 

Bijgevoegd aan dit artikel kunt u een viertal tijdregistratie cases terugvinden. Elke document bevat een (Engelstalige) omschrijving en een video waarin de instellingen en uitkomst van de tijdregistratie verder worden behandeld. Het eerste voorbeeld begint met een hele eenvoudige opstelling en het bouwt zich op naar steeds uitgebreidere tijdregistratie mogelijkheden.